Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Ετήσιες εκθέσεις

Ετήσια έκθεση 2022

Μπορείτε να κατεβασετε το περιοδικο (2,87MB)

Μπορείτε να κατεβασετε το εξώφυλλο (1,86MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2021

Μπορείτε να κατεβασετε το περιοδικο (2,87MB)

Μπορείτε να κατεβασετε το εξώφυλλο (1,86MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2020

Μπορείτε να κατεβασετε το περιοδικο (2,87MB)

Μπορείτε να κατεβασετε το εξώφυλλο (1,86MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2019

Μπορείτε να κατεβασετε το περιοδικο (2,87MB)

Μπορείτε να κατεβασετε το εξώφυλλο (1,86MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2018

Μπορείτε να κατεβασετε το περιοδικο (2,87MB)

Μπορείτε να κατεβασετε το εξώφυλλο (1,86MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2017

Μπορείτε να κατεβασετε το περιοδικο (2,87MB)

Μπορείτε να κατεβασετε το εξώφυλλο (1,86MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το Εξώφυλλο (285ΚB)

Μπορείτε να κατεβάσετε το Περιοδικό (2,10MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2015
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (2,50MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2014
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (3MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2013

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (3MB)

Μπορείτε να κατεβάσετε το Εξώφυλλο (2,67MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2012
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (2MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2011

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (9MB)

Μπορείτε να κατεβάσετε το Εξώφυλλο (3,46MB)

 
 

Ετήσια έκθεση 2010
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (4MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2009
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (5MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2008
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (2.23MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2007
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (3.9MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2006
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (2MB)
 
 

Ετήσια έκθεση 2005
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (180κΒ)
 
 

Ετήσια έκθεση 2004
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (35κΒ)
 
 

Ετήσια έκθεση 2003
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (440κΒ)
 
 

Ετήσια έκθεση 2002
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (129κΒ)
 
 

Ετήσια έκθεση 2001
Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο (155κΒ)
 
 
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by