Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Photo

1 MISSION MADAGASCAR ANTALAHA-SABAVA 10-04-2007
 
 

MISSION LIBAN 2006-2007
 
 

Ghana School Openings 02-2002
 
 

Congo 08-02-2006
 
 

Constructions Tanzania The Reservoir of H.D. Eyoria of Archangel Michail 2-9-2002
 
 

Constructions Nigeria PLATON school EbonyState 11-2-2003
 
 

Constructions Nigeria Home of Peace 13-5-2008
 
 

Constructions Tanzania Sri Lanka Primary School 20-6-2005
 
 

Constructions Benin Openings Of House Of Homeless Blinds 12-06-2009
 
 

Constructions Nigeria Alexandra despansaire SHE state 28-2-2008
 
 

1 MISSION ZAMBIA 09-10-2002
 
 

Angola 05-07-2009
 
 

Chana 07-02-2001
 
 

Ethiopia 22-10-2008
 
 

Ethiopia 2001
 
 

Ethiopia 10-11-2004
 
 

Cameroon 28-02-2003
 
 

Chad 04-03-2003
 
 

Central Africa 23-02-2007
 
 

Central Africa 21-02-2006
 
 

Central Africa 17-02-2008
 
 

Cameroon 10-1-2010
 
 

Cameroon 06-02-2008
 
 

Constructions Kenya Orphan 11-6-2001
 
 

Cameroon 345-333 1-7-2004
 
 

Constructions Greece Koutsoxera 4-5-2008
 
 

Cameroon 143-880 03-04-2005
 
 

Burundi 02-12-2009
 
 

Constructions Ghana Primary School 7-2-2002
 
 

Cameroon 01-2002
 
 

Constructions Cameroon Poukoula WELLKATRANG 06-02-2008
 
 

Burundi 25-10-2009
 
 

Constructions Cameroon Poukoula 17-1 27-2004
 
 

Burundi 08-12-2007
 
 

Constructions Kisuru Ruyigi 28-2-2009 Schools Athena
 
 

Ethiopia 03-05-2004
 
 

Constructions Burundi Schools & Medical Center Kisuru Ruyigi 28-2-2009 (Surgeries)
 
 

8 MISSION KENYA SURGERY FOOD VISIT IN THE GRANDMOTHER OF BARAK O
 
 

Constructions Burundi Gisuru Hospital
 
 

6 MISSION KENYA 17-01-2009
 
 

2 MISSION KENYA FOOD 2006
 
 

Constructions Burundi Buramata - Ecoles 2-5-2007
 
 

Iran 328-464 03-01-2004
 
 

MISSION KENYA ORPHANAGE OPENINGS 11-06-2001
 
 

Malawi 2006
 
 

1 MISSION MOZAMBIQUE 347-728 08-03-2004
 
 

1 MISSION NIGER 29-10-2005
 
 

1 MISSION NIGER 29-10-2005 FOOD
 
 

2 MISSION NIGER 28-11-2008
 
 

GENERAL PHOTOS
 
 

2 MISSION SIERRA LEONE 18-01-2008
 
 

3 MISSION SIERRA LEONE 06-12-2008
 
 

1 MISSION SUDAN MEDICINES 22-10-2001
 
 

2 TO 5 MISSION SUDAN 2004
 
 

MISSION SUDAN DAREFUR 15-10-2008
 
 

MISSION SRI-LANKA 10-01-2005
 
 

SRI LANKA SCHOOL OPENINGS 04-02-2005
 
 

MISSION TANZANIA 08-04-2005
 
 

MISSION TANZANIA 31-03-2008
 
 

MISSION UGANDA MEDICINES 24-10-2000
 
 
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by