Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Αποστολές: Ινδία

37η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (26.09.2020)
 
 

36η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (29.07.2020)
 
 

35η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (20.02.2020)
 
 

34η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (09.10.2019)
 
 

33η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (10.07.2019)
 
 

32η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (09.05.2019)
 
 

31η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (09.01.2019)
 
 

30η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (20.09.2018)
 
 

29η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (05.09.2017)
 
 

28η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (08.02.2017)
 
 

27η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (25.08.2016)
 
 

26η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (04.03.2016)
 
 

25η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (21.10.2015)
 
 

24η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (30.07.2015)
 
 

23η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (15.11.2014)
 
 

22η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (15.05.2014)
 
 

21η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (04.09.2013)
 
 

20η Αποστολή Ινδία (21.04.2013)
 
 

19η Αποστολή ΙΝΔΙΑ (01.11.2012)
 
 

Έκθεση 18ης Αποστολής στην Ινδία (Διανομή σχολικών ειδών) (12.06.2011)
 
 

Έκθεση 17ης Αποστολής στην Ινδία, Επισιτισμός (19.11.2010)
 
 

Έκθεση 16ης Αποστολής στην Ινδία, Επισιτισμός (15.09.2010)
 
 

Έκθεση 15ης Αποστολής στην Ινδία, Επισιτισμός (04.05.2010)
 
 

Έκθεση 14ης Αποστολής στην Ινδία, Επισιτισμός (10.02.2010)
 
 

Έκθεση 13ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία (15.11.2009)
 
 

Έκθεση 12ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία (28.08.2009)
 
 

Έκθεση 11ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία (17.02.2009)
 
 

Έκθεση 10ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία (17.11.2008)
 
 

Έκθεση 9ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία (07.09.2008)
 
 

Έκθεση 8ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία (30.06.2008)
 
 

7η Αποστολή στην Ινδία (22.02.2005)
 
 

6η Αποστολή στην Ινδία (20.10.2004)
 
 

5η Αποστολή στην Ινδία (10.02.2004)
 
 

4η Αποστολή στην Ινδία (06.12.2003)
 
 

3η Αποστολή στην Ινδία - ANDHRA PRADESH (01.11.2003)
 
 

2η Αποστολή στην Ινδία - Andhra Pradesh (25.01.2003)
 
 

1η Αποστολή στην Ινδία (25.01.2003)
 
 
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by