Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Αποστολές: Καμερούν

30η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (05.03.2022)
 
 

29η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (13.11.2021)
 
 

28η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (10.04.2021)
 
 

27η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (07.11.2020)
 
 

26η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (26.02.2020)
 
 

25η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (30.10.2019)
 
 

24η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (30.01.2019)
 
 

23η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (20.10.2018)
 
 

22η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (07.02.2018)
 
 

21η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (29.11.2017)
 
 

20η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (17.02.2017)
 
 

19η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (22.11.2016)
 
 

18η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (15.03.2016)
 
 

17η Αποστολή στο Βόρειο ΚΑΜΕΡΟΥΝ (10.11.2015)
 
 

16η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (14.02.2015)
 
 

15η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥN (16.01.2015)
 
 

14η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (07.03.2014)
 
 

13η Αποστολή ΚΑΜΕΡΟΥΝ (15.11.2013)
 
 

12η Αποστολή Καμερούν (Katrang) (26.01.2013)
 
 

11η Αποστολή στο Καμερούν (21.01.2012)
 
 

10η Αποστολή των «Γιατρών Καρδιάς» στο Καμερούν (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) (10.01.2010)
 
 

Cameroon 10-1-2010 (10.01.2010)
 
 

9η Αποστολή στο Καμερούν (12.04.2008)
 
 

8η Αποστολή των «Γιατρών Καρδιάς» στο Καμερούν (επισιτισμός) (06.02.2008)
 
 

7η Ιατροφαρμακευτική Αποστολή στο Καμερούν (06.02.2008)
 
 

Cameroon 06-02-2008 (06.02.2008)
 
 

Constructions Cameroon Poukoula WELLKATRANG 06-02-2008 (06.02.2008)
 
 

Cameroon 143-880 03-04-2005 (03.04.2005)
 
 

6η Αποστολή στο Καμερούν (26.03.2005)
 
 

Cameroon 345-333 1-7-2004 (01.07.2004)
 
 

5η Αποστολή στο Βόρειο Καμερούν (17.01.2004)
 
 

Constructions Cameroon Poukoula 17-1 27-2004 (17.01.2004)
 
 

4η Αποστολή στο Καμερούν (28.02.2003)
 
 

Cameroon 28-02-2003 (28.02.2003)
 
 

Cameroon 01-2002 (01.01.2002)
 
 

3η Αποστολή στο Καμερούν (16.01.2001)
 
 

2η Αποστολή στο Καμερούν (17.01.2000)
 
 

1η Αποστολή στο Καμερούν (01.03.1999)
 
 
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by