Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Αποστολές: Λιβύη

Έκθεση 1ης Αποστολής στη Λιβύη (Φάρμακα) (27.03.2011)
 
 
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by