Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Αποστολές: Μάλι

Έκθεση 1ης Αποστολής στο Μάλι (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) (21.02.2011)
 
 
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by