Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 

todelete

Επισιτιστική αποστολή  στους πρόσφυγες του Νταρφούρ (σιτάλευρο και γάλα σκόνη). Διανομή στους καταυλισμούς που βρίσκονται κοντά στην El Fasher.

todelete

Επισιτιστική αποστολή  στους πρόσφυγες του Νταρφούρ (σιτάλευρο και γάλα σκόνη). Διανομή στους καταυλισμούς που βρίσκονται κοντά στην El Fasher.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by