Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

44η Αποστολή στο Σουδάν (Επισιτισμός)

Διανομή τροφίμων στους λιμοκτονούντες Σουδανούς των φτωχών περιοχών του Χαρτούμ ( σιτάλευρο και γάλα σκόνη).
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by