Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

Έκθεση 28ης Αποστολής στο Μπουρούντι. Φάρμακα και παιδικά ενδύματα

Το Σάββατο 16.10.2010, στάλθηκαν αεροπορικώς στη Μπουζουμπούρα φάρμακα και παιδικά ενδύματα. Τα είδη αυτά στάλθηκαν στο όνομα του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδος στη Μπουζουμπούρα Κου Γεωργίου Κουκούλη.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by