Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

5η Αποστολή στην Ελλάδα

Μέλη των <<Γιατρών Καρδιάς>>, υπό την Αντιπρόεδρο της Οργάνωσης, επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου <<Ανδρέας Παπανδρέου>> και παρέδωσαν δωρεάν απλούς ουροσυλλέκτες και σύριγγες. Τα εν λόγω υλικά ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by