Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η περιοχή επί ορισμένους μήνες είναι πλημμυρισμένη από νερά ενώ τους λοιπούς μήνες επικρατεί ξηρασία.  Έτσι, δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί η ανα-γκαία καθαριότητα με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μεταξύ άλλων και  δερ-ματικές παθήσεις.
2. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών πού οι Γιατροί Καρδιάς επισκέπτονται την περιοχή παρατηρήθηκε σοβαρή μείωση της ψώρας μεταξύ όσων προσέρχο-νται για εξέταση και θεραπεία.
3. Η εξασφάλιση της δυνατότητας χρησιμοποίησης νερού καθόλη τη διάρκεια του έτους, θα συνέβαλε στον περιορισμό ορισμένων ασθενειών και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.  Η κατασκευή ειδικών έργων συγκράτη-σης των νερών και η διάνοιξη πηγαδιών θα ήταν συνεπώς πολύ χρήσιμη για την υπόψη περιοχή.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by