Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

90η αποστολή Ιράκ

Οι «Γιατροί Καρδιάς» φρόντισαν ώστε να φθάσουν από την Αθήνα, μέσω Συρίας, στη Βαγδάτη φάρμακα για τις ανάγκες του πληθυσμού. Τα φάρμακα παραδόθηκαν στον Διευθυντή του  Νοσοκομείου  Alkindy στη Βαγδάτη.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by