Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

17η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου παραδόθηκε νοσοκομειακό αναλώσιμο υλικό ως ανθρωπιστική βοήθεια. Χορηγήθηκαν σύριγγες και ράμματα.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by