Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

29η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Γιατροί Καρδιάς» επισκέφθηκαν το 79ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στις 24.1.2014. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να εξετασθούν από γιατρό της Οργάνωσης τα παιδιά, των οποίων οι γονείς ήταν ανασφάλιστοι και πολύ φτωχοί. Από την εξέταση που έγινε στο σχολείο και είχε διάρκεια 4 ωρών, εφοδιάστηκαν τα παιδιά που εξετάσθηκαν με Ατομικό Δελτίο Υγείας. Συνεπώς, τα παιδιά αυτά μπορούν πλέον να μετέχουν στο μάθημα της σωματικής αγωγής, που προσφέρει το σχολείο τους. Κατά την εξέταση επισημάνθηκαν και προβλήματα υγείας που ήταν άγνωστα στα παιδιά και στους γονείς τους. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τρία παιδιά παρουσίαζαν προβλήματα όρασης και έπρεπε να πάρουν γυαλιά.

Στο σχολείο μεταφέρθηκαν οκτώ μεγάλα κιβώτια με παιδική ενδυμασία, την οποία είχαν προσφέρει στην Οργάνωση οι Γονείς των παιδιών, τα οποία φοιτούν η Σχολή Μωραΐτη καθώς και διάφοροι φίλοι των Γιατρών Καρδιάς. Τα ενδύματα διανεμήθηκαν διακριτικά σε παιδιά των οποίων οι γονείς είναι φτωχοί και ανασφάλιστοι. Η διανομή έγινε με υποδείξεις των δασκάλων του σχολείου που γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση των γονέων των παιδιών.

Την ομάδα αυτής της αποστολής απετέλεσαν ένας γιατρός, μέλος της Οργάνωσης, και δυο κυρίες που προσφέρουν εθελοντικώς τις υπηρεσίες τους στους Γιατρούς Καρδιάς. Με τη φροντίδα μιας από τι κυρίες αυτές θα πάρουν δωρεάν τα γυαλιά που χρειάζονται τρία από τα παιδιά που εξετάσθηκαν.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by