Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

47η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Δευτέρα 28.9.2015, παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου αντικαρκινικά και άλλα φάρμακα καθώς και αναλώσιμα είδη. Το υλικό αυτό προσφέρθηκε ως δωρεάν βοήθεια στο Νοσοκομείο, από τα αποθέματα των «Γιατρών Καρδιάς» που ευρίσκονται στις αποθήκες της Οργάνωσης στην Αθήνα.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by