Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

51η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη, 23.2.2016, οι `Γιατροί Καρδιάς` προμηθεύτηκαν από την αγορά αναλώσιμα νοσοκομειακά είδη, τα οποία πρόσφεραν ως δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, για τις ανάγκες του.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by