Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

50η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή, 19.2.2016, αγοράστηκαν από την ανθρωπιστική Οργάνωση `Γιατροί Καρδιάς` και προσφέρθηκαν ως δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου διάφορα αναλώσιμα υλικά, αναγκαία για την λειτουργία του.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by