Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

55η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη, 5.4.2016, ομάδα μελών των `Γιατρών Καρδιάς` επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και παρέδωσε ένα κιβώτιο με φάρμακα, ως δωρεά, για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του. Τα φάρμακα αυτά διατέθηκαν από τα αποθέματα που φυλάσσονται στην αποθήκη της Οργάνωσης

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by