Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

57th Mission GREECE

On Wednesday, the 12th of October 2016, a team of members of Heart Doctors visited the General Hospital of Rhodes and delivered eleven boxes of various medicines for the current needs of the Hospital. That material donated to the Hospital was taken from the storehouse of the Organization in Athens.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by