Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

59η Αποστολή ΣΥΡΙΑ

Την Δευτέρα. 3.7.2017, οι «Γιατροί Καρδιάς» μετέφεραν αεροπορικώς στην Βηρυτό του Λιβάνου, μέσω Κωνσταντινουπόλεως, φορτίο με νοσοκομειακά φάρμακα.. Φίλοι συνεργάτες εθελοντές παρέλαβαν το υλικό και το μετέφεραν στη Συρία, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του πληθυσμού της χώρας, λόγω των εκεί συνεχιζομένων πολεμικών συγκρούσεων.

 

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by