Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

69η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή, 20.10.2017, οι «Γιατροί Καρδιάς» παρέδωσαν ως δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου αναλώσιμα (τολύπια γάζας και σκαρφιστήρες πλαστικούς) για τις ανάγκες των ασθενών του.

Τα είδη αυτά παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου από κλιμάκιο των Γιατρών Καρδιάς στην Ρόδο.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by