Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

89η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη, 11.4.2019, ομάδα μελών των «Γιατρών Καρδιάς» προμηθεύθηκε και παρέδωσε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ουροσυλλέκτες, ως δωρεά, για τις τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου. Η δωρεά έγινε μετά από αίτημα που υπέβαλε το Νοσοκομείο. 

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by