Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

94η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Το Σαββάτο, 29.6.2019, οι «Γιατροί Καρδιάς» πρόσφεραν ως δωρεά στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, για τις ανάγκες του, διάφορα αναλώσιμα είδη συσκευασμένα σε κιβώτια. Η παράδοση έγινε από κλιμάκιο υπό την κα Ελένη Σωτηρίου. 

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by