Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

111η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη, 7.5.2020, ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου και παρέδωσε αναλώσιμο υλικό (αντιδραστήρια ελέγχου συμβατότητας αίματος), ως δωρεά για κάλυψη των αναγκών του.  

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by