Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

104η Αποστολή ΣΟΥΔΑΝ

Την Δευτέρα, 15.6.2020, οι «Γιατροί Καρδιάς» ταξίδεψαν ως το Χαρτούμ του Σουδάν και από εκεί ως την πόλη Nyala του Νταρφούρ, όπου προμηθεύθηκαν είδη διατροφής, τα οποία παράδωσαν στον εκεί καταυλισμό των προσφύγων.(γάλα σκόνη, σιτάλευρο και εμφιαλωμένο νερό πόσιμο).

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by