Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Αποστολές

123η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή, 28.5.2021, οι «Γιατροί Καρδιάς» παρέδωσαν  στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου αναλώσιμα είδη, ως δωρεά για τις τρέχουσες ανάγκες του. Τα είδη αυτά ήταν τα εξής: χειρουργικές μάσκες, ενέσιμα, χειρουργικά εργαλεία-συτήματα χορήγησης οξυγόνου, ουροκαθετήρες και ουροσυλλέκτες, αντιπηκτικά και διάφορα φάρμακα

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by