Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

123η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή, 28.5.2021, οι «Γιατροί Καρδιάς» παρέδωσαν  στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου αναλώσιμα είδη, ως δωρεά για τις τρέχουσες ανάγκες του. Τα είδη αυτά ήταν τα εξής: χειρουργικές μάσκες, ενέσιμα, χειρουργικά εργαλεία-συτήματα χορήγησης οξυγόνου, ουροκαθετήρες και ουροσυλλέκτες, αντιπηκτικά και διάφορα φάρμακα

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by