Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

127η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Κυριακή, 14.11.2021, οι «Γιατροί Καρδιάς» παρέδωσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου αναλώσιμα είδη, ως δωρεά για τις τρέχουσες ανάγκες του. Τα είδη αυτά ήταν συσκευασμένα σε κιβώτια (ουροσυλλέκτες, ουροκαθετήρες, φάρμακα κλπ

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by