Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

130η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή 28.1.2022, οι «Γιατροί Καρδιάς» παρέδωσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, κουβέρτες για τις τρέχουσες ανάγκες του, ως δωρεά.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by