Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

131η Αποστολή ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη 8.3.2022, οι «Γιατροί Καρδιάς» παρέδωσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου διάφορα αναλώσιμα είδη για τις τρέχουσες ανάγκες του (βελόνες μέτρησης ζαχάρου, αντιπηκτικά, καθετήρες, φάρμακα, συσκευές χορήγησης οξυγόνου, ελαστικοί επίδεσμοι κλπ.).

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by