Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Ο κόσμος έρχεται κατά εκατοντάδες...

Οργάνωση  ιατρείου στο ύπαιθρο. Η τάξη τηρείται με πολύ δυσκολία, διότι ο κόσμος έρχεται κατά εκατοντάδες. Οι ασθενείς ανησυχούν μήπως δεν προφθάσουν να εξεταστούν.
 
 
follow us
   
 
site created and hosted by