Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Οι Πόροι

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από δωρεές, προσφορές και επιχορηγήσεις. Η χρηματοδότηση της οργάνωσης βασίζεται κυρίως σε εισφορές των μελών, συγγενών και φίλων και στον Κρατικό τομέα (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Εξωτερικών).

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by