Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

Έκθεση 16ης αποστολής στο Μπουρούντι - αποστολή φαρμάκων

Την Τρίτη, 19.5.2009, οι «Γιατροί Καρδιάς» απέστειλαν αεροπορικώς στο Μπουρούντι φορτίο με φάρμακα. Τα φάρμακα προορίζονται για το νοσοκομείο που ανεγείρεται και εξοπλίζεται με χρηματοδότηση που εξασφάλισαν οι «Γιατροί Καρδιάς» στο Gisuru της επαρχίας Ruyigi στο Μπουρούντι. Θα παραληφθούν στη Μπουζουμπούρα με τη φροντίδα του Έλληνα Προξένου Κου Γεωργίου Κουκούλη. 

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by