Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Δαπάνες

Οι «Γιατροί Καρδιάς»  δεν απασχολούν προσωπικό. Όλα τα έργα γίνονται εθελοντικά από τους ίδιους ή από φίλους. Τα έξοδα λειτουργίας τους καλύπτονται από τα μέλη και τους φίλους, πολλοί από τους οποίους προτιμούν την ανωνυμία.

Ενημέρωση : 15.10.2010

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by