Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

Έκθεση 17ης αποστολής στο Μπουρούντι - Επιθεώρηση έργων

Την Πέμπτη 23.7.2009, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης ξεκίνησε για το Μπουρούντι με σκοπό να επιθεωρήσει τα έργα που εκτελούνται με χρηματοδότηση που εξασφάλισαν οι «Γιατροί Καρδιάς» στον οικισμό Gisuru της επαρχίας Ruyigi . Πρόκειται για το χειρουργείο και την χειρουργική κλινική, την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου που ανεγείρεται εκεί, καθώς και για την επέκταση του σχολείου που έχουν ανεγείρει οι «Γιατροί Καρδιάς» και ήδη λειτουργεί στο Gisuru.

Όπως διαπιστώθηκε, τα δομικά έργα έχουν ολοκληρωθεί και ένα μέρος του εξοπλισμού έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Έγιναν υποδείξεις για βελτιώσεις και συμπληρώσεις και διαπιστώθηκε ότι πρέπει να εγκατασταθεί γεννήτρια για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζεται τουλάχιστο για τη λειτουργία του χειρουργείου και να διανοιχτεί πηγάδι για πόσιμο νερό.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by