Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
������������������

Έκθεση 13ης Επισιτιστικής Αποστολής των «Γιατρών Καρδιάς» στην Ινδία

Την Κυριακή, 15.11.2009, ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» προμηθεύθηκε και πρόσφερε σε πάμπτωχους κατοίκους χωριών του κρατιδίου Andhra Pradesh της Ινδίας βασικά είδη τροφίμων που ήταν εντελώς απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Οι περιοχές αυτές δεν είναι μόνο φτωχές, αλλά πλήττονται και από παρατεταμέμες ξηρασίες που περιορίζουν τη γεωργική παραγωγή τους.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by