Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Η Οργάνωση

Ίδρυση, νομική μορφή, επωνυμία

Η επωνυμία «Γιατροί Καρδιάς» έχει συμβολικό νόημα: εκφράζει το βαθύ
συναίσθημα της αγνής και ανιδιοτελούς αγάπης των ανθρώπων προς όλους
και ειδικότερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, η οποία πηγάζει από την
ψυχή τους, από την καρδιά τους.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by