Τα νέα μας
Η Οργάνωση
Σκοποί της Οργάνωσης
Ετήσιες εκθέσεις
Η χρηματοδότηση
Περιοχές δράσης και έργου
Αποστολές
Έργα υποδομών της Οργάνωσης
Καλεντάρι δράσης
Συνεντεύξεις
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Η χρηματοδότηση

Πόροι

Οι πόροι τους οποίους χρησιμοποιεί η Οργάνωση προέρχονται κυρίως από μέλη, συγγενείς και φίλους και σε πολύ μικρότερη έκταση από το Δημόσιο Τομέα  ( παλαιότερα η Βουλή των Ελλήνων, πιο πρόσφατα η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας - 9 επισιτιστικές αποστολές και μια για εγκατάσταση οδοντιατρικής μονάδας στο μοναστήρι Raciula ). Έχουν γίνει δεκτές προσφορές, κυρίως φαρμάκων και τροφίμων, από ιδιωτικές επιχειρήσεις (φαρμακοβιομηχανίες, μεταφορικές, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις ), Δήμους,  σχολεία, ιδιώτες κλπ.

 
 
follow us
   
 
site created and hosted by